Elen viktig i sommarstugan

Många öppnar upp sina sommarstugor så här års. Elsäkerhetsverket tipsar om vad du bör tänka på när du ska förbereda stugan inför sommarsäsongen eller renovera.

 

Elektricitet i sommarstugan ligger allra högst upp på svenskarnas topplista gällande krav när man ska köpa sitt fritidshus. Varmvatten och avlopp, närhet till bad, sjöutsikt och strandtomt kommer sedan i nämnd ordning, visar en undersökning som nyligen gjorts av SBAB (Statens Bostadsfinansierings AB).
Så här års öppnar många upp sina sommarstugor efter vintersäsongen och då bör man ta en extra titt i proppskåpet och på elektriska apparater. Elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då elprodukter varit oanvända och elen kanske varit avstängd.

Se över elen när du renoverar
Elmateriel har en begränsad livslängd och därför bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Anlita en behörig installatör för en genomgång av elen i ditt hus.

Kontrollera elledningar och elektriska apparater
Det är också viktigt att se över elektriska apparater och kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna i huset ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem.
Var uppmärksam när du stänger av eller slår till gamla kylskåp och frysar. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller elektriska gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till en brand. Dammsug därför utrymmet bakom kylskåpet ibland.
Se till att säkringarna i gruppcentralen (proppskåpet) är ordentligt fastskruvade. Detta passar till exempel bra att kontrollera i samband med att du slår till gruppcentralen.

Testa jordfelsbrytaren
Se till att du har en jordfelsbrytare i stugan. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande. Därmed minskar risken att någon i din omgivning skadas av el eller att det börjar brinna. Du kontrollerar att den fungerar genom att trycka på testknappen och på så vis bryta strömmen. Om den inte slår ifrån, kontakta en elinstallatör. Om jordfelsbrytare saknas finns det portabla att köpa.

Comments are closed.