ElektronikGruppen köper danskt

ElektronikGruppen har förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget PC Trading (Denmark) A/S inklusive dotterbolaget LaserCut ApS.

Bolaget Elektronikgruppen förvärvat är verksamt inom tillverkning, handel och service av produktionsteknologi för elektronikindustrin. Med förvärvet får ElektronikGruppen en marknadsledande ställning inom stenciltillverkning i Norden. Bolaget har 14 anställda och omsättningen för 2007 väntas uppgå till cirka 27 miljoner SEK.

Förvärvet av PC Trading ska stärka ElektronikGruppens position på den danska marknaden för produktionsutrustning till elektronikindustrin. Med förvärvet får ElektronikGruppen också en marknadsledande ställning inom stenciltillverkning i Norden.

PC Trading bedöms vara ett av de tre största bolagen i Danmark inom handel av produktionsutrustning för elektronikindustrin. Bolaget konsolideras i affärsområdet Production Technology från och med 1 november 2007, och ledande befattningshavare kommer att arbeta kvar inom företaget. Förvärvet bedöms få en marginell positiv påverkan på ElektronikGruppens resultat per aktie under nästkommande år.

Comments are closed.