EK Power Solutions utökar med EMC-kammare

En stor del av alla produkter uppfyller inte EMC kraven när provningen görs första gången på ett oberoende testlabb. Resultatet blir att man får göra om provningen. Därav följer ökade kostnader och förseningar i produktlanseringen som följd.

EK Power Solutions har en tjänst, kallad EMC-problem.nu . Med den ges företagen hjälp att klara EMC- och elsäkerhetskraven.

Det 300 kvm stora elektroniklabbet har nu också med en skärmad EMC-kammare. I denna mätplats, för mätning av ledningsbunden emission, kan tester göras med samma noggrannhet som hos testhusen.

I instrumentparken ingår även störningssimulatorer. Med störningar påförda, i form av ”ESD”, ”Burst”, ”Surge” och ”Power Fail”, och man kan se hur störningarna påverkar produkten. Sådana tester krävs för att säkra överensstämmelse med internationella produktkrav och CE-märkning. Exempel på tester och standarder som EK Power Solutions kan prova är:

* Elektrostatisk urladdning, ”ESD”, enligt EN61000-4-2
* Snabba transienter, ”Burst”, enligt EN61000-4-4
* Stötspänning, ”Surge”, enligt EN61000-4-5
* Spänningsavbrott ”Power Fail” enligt EN61000-4-11
* Ledningsbunden emission 1- och 3-fas vid 25A

EK Power Solutions har expertkompetens inom EMC och hur man ska konstruera för att uppfylla både elsäkerhet- och EMC-kraven. Genom tidiga ”pre-compliance”-mätningar kan man undvika EMC-problem och dyra omcertifieringar.

– I många fall ser vi att det brister i kravspecifikationen och att krav som behövs för CE-märkningen inte har kommit med, säger Vidar Wernöe, vd för verksamheten.

– Ett vanligt problem är också brister i mönsterkortslayouterna. En enkel konstruktionsgranskning kombinerat med verifiering av EMC-prestanda skulle i många fall avsevärt öka chanserna för att klara certifieringen. Genom att konstruera produkten med rätt EMC-egenskaper från start får man en bättre produkt som kan lanseras i rätt tid.

Den nya skärmade EMC-kammaren har gjort det möjligt att genomföra betydligt noggrannare mätningar än tidigare.

 

 

Comments are closed.