Effektsnålt mesh-nät

Det danska företaget Neocortec har utvecklat en speciell lösning för trådlösa mesh-nät, avsedda främst för att passa för lågeffekts IoT-sensorer. Neocortec ställer ut på Electronica.
10neocortec

Neocortecs lösning för mesh-nät skiljer sig från dagens ZigBee, Z-wave, Dust med flera. Den patenterade lösningen tillåter nät med upp till 65 000 noder.
Modulerna mäter 11×18×2,5 mm och kan därför enkelt byggas in slutprodukter.  Olika utföranden är utformade för de fria frekvensbanden 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz (utanför Europa) och 2,4 GHz.
I genomsnitt förbrukar alla noder samma effekt. Med 30 sekunders uppdatering är förbrukningen mindre än 10 µA i genomsnitt.
Den unika algoritmen, kallad ”Speed Routing” verkar för att ett paket från en källa till en annan går snabbaste vägen. Ingen enstaka station är ansvarig för att finna denna väg. Vägen skapas samtidigt som paketen färdas i nätet – inte efteråt, som i andra system!
Egenskaperna ligger i protokollstackens kärna, vilket skapar säkerhet och tillförlitlighet. Kryptering görs enligt AES128, ”challenge response”-autentisering, lokal och ”end-to-end ACK/NACK” utan overhead.
Man har utelämnat nätverkshanteraren och ersatt med distribuerad intelligens hos samverkande noder. När en nod strömförsörjs kommer den att börja leta efter nätverk att samarbeta med. Om den inte hittar något nät att samarbeta med skapar noden sitt eget nät. Sådana nät kan bli verkligt stora: Protokollet medger upp till 65 000 noder.  Med närstående nät håller man kontakt i förutbestämd utsträckning. När näten kommunicerar utbyter de information om diverse praktiska detaljer. Därmed kan nätet vara ständigt optimerat.
I ett samarbete mellan Neocortec och IBM har det visat sig enkelt att koppla Neocortecs gateway mot IBM:s platform Watson IoT.

Comments are closed.