E-CAD möter mekanik

En tätare koppling mellan elektronik- och mekanikkonstruktion kan ge stora effektiviseringsvinster. Frank Krämer från EDA-företaget Altium tittar här på en del av vad som kan göras.


3D-modell av ett flerlagerskort.

Läs mer om E-CAD och M-CAD..

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Comments are closed.