Dimbara LED-lampor sänker energianvändningen

Med en dimbar LED-lampa styr man enkelt ljuset och skapar den rätta stämningen. Energimyndighetens test visar att en dimrad lampa även kan spara mycket energi – ibland hela 80 procent jämfört med en lampa som inte är dimbar.


Foto: Mostphotos

Från dämpad mysbelysning till högt ljusflöde vid exempelvis storstädning – med en dimmer kan man enkelt förändra ljuset efter behov. Energimyndighetens Testlab har testat dimbara LED-lampor för att se hur lamporna fungerar tillsammans med dimrar. Testet har mätt lampornas elanvändning och skillnaden vid olika dimmernivåer.
– En dimmer kan spara upp till 80 procent av elanvändningen om man dimrar ner till lägsta ljusflödet, säger Christofer Silfvenius som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab.
Men det är viktigt att lampan och dimmern verkligen passar ihop.
– Alla lampor passar inte med alla dimrar. Även när det fungerar så varierar det hur mycket det går att dimra ner lampan. I bästa fall går det att dimra helt, men ibland går det bara att dimra ner lite grann.
Utfasningen av glödlampor och introduktionen av mer energieffektiva LED-lampor har varit framgångsrik, men det finns fortfarande viktiga egenskaper som exempelvis flimmer att tänka på.
Ett tecken på att dimmern och LED-lampan inte fungerar bra tillsammans kan vara att LED-lampan börjar flimra. Flimmer syns inte alltid för blotta ögat och människor är olika känsliga. Information om flimmer finns inte på lampförpackningen men från år 2021 kommer det att finnas EU-gemensamma ekodesignkrav på hur mycket nya lampor får flimra.

– Våra tester visar att det redan nu finns gott om LED-lampor på marknaden som klarar de kommande kraven på flimmer.
Om man inte vill kunna anpassa ljusnivån så behövs ingen dimmer. För den som alltid vill ha en dämpad belysning är det bättre att välja en lampa med ett lågt ljusflöde, förslagsvis runt 100 till 200 lumen, och med ett varmt sken på runt 2 700 Kelvin. För storstädning behövs mer ljus, 800 lumen eller mer.

5 tips för dimbara LED-lampor

Välj en dimbar LED-lampa. Alla LED-lampor går inte att dimra. Det ska stå på lampförpackningen om lampan inte är dimbar.

Välj en dimmer som fungerar för LED-lampor med låga wattal. Några lamptillverkare tipsar om vilka dimrar som passar tillsammans med deras lampor och ibland också hur mycket man kan dimra ner lampan som mest.

Universaldimmer eller bakkantsdimmer fungerar ofta bättre än framkantsdimmer för LED-lampor. Begreppen bakkantsdimmer eller framkantsdimmer beskriver på vilket sätt dimmern reglerar strömstyrkan.

Fråga om du får lämna tillbaka lampan som du köper om den inte fungerar tillsammans med den dimmer du har hemma. Ibland måste du byta ut din gamla dimmer för att kunna dimra nya LED-lampor.

Ta hjälp vid installation av dimmern. Tänk på att alla fasta elinstallationer ska utföras av ett behörigt elinstallationsföretag.

Comments are closed.