Design Conference 2013 till Sverige

Design Conference 2013 fortsätta att turnera i Europa. Den 19 september 2013 är det dags för Stockholm.

Analog Devices, Xilinx och MathWorks fortsätter sin serie med endagskonferenser för ingenjörer fokuserade på analoga, inbyggda och blandsignalsystem. Den 19 september 2013 hålls den kostnadsfria konferensen på Kista Entré Konferens i Stockholm.
Deltagarna kommer att få praktisk kunskap och ökad förståelse för nya produkter och lösningar. Experter inom flera olika discipliner leder konferenserna. Fokus är tänkt att ligga på praktiska demonstrationer och ämnen som är relevanta för varje region, som till exempel precisionsindustri och radiofrekvensapplikationer.
ADI Design Conference 2013 kommer att hållas under hösten i Danmark, Sverige, Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien.

Comments are closed.