Design Conference 2013 i Horsens

Design Conference 2013, anordnad av Analog Devices i samarbete med Xilinx och MathWorks, fortsätter att turnera i Europa. Den 17 september 2013 är det dags för Danmark och Horsens.

Endagskonferensen är avsedd för ingenjörer fokuserade på analoga system, inbyggda system och blandsignalsystem. Den 17 september 2013 hålls den kostnadsfria konferensen på ScandicBygholm Park Hotel i Horsens.
Deltagarna kommer att få praktisk kunskap och ökad förståelse för nya produkter och lösningar. Experter inom flera olika discipliner leder konferenserna. Fokus är tänkt att ligga på praktiska demonstrationer och ämnen som är relevanta för varje region, som till exempel precisionsindustri och radiofrekvensapplikationer.
– Konferensen samlar experter inom analog konstruktion, FPGA-konstruktion och modellering för att visa en komplett kedja fram till färdiga system, säger Shalini Palmer, Analog Devices säljchef för Norra Europa.
ADI Design Conference 2013 hålls under hösten i Danmark, Sverige, Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien.

Comments are closed.