Annons

Datorer, surfplattor och servrar blir mer energisnåla

Från och med den 1 juli gäller ekodesignkrav på all ny datorutrustning. EU-kraven baseras på den frivilliga energimärkningen Energy Star, som driver på utvecklingen, och energikraven kommer att skärpas efter hand.

– Eftersom märkningen är så känd inom branschen underlättar det för tillverkare att ekodesignkraven baseras på samma grund, även om det har tillkommit vissa krav, säger Lina Kinning på Energimyndigheten.
För bärbara datorer och surfplattor är tillverkningsindustrin till viss del självsanerande ur energisynpunkt, eftersom en lång batterikapacitet är ett tungt köpargument. Men för tillverkare av stationära datorer är motivationen inte lika stor att minska energianvändningen. Det finns därmed en förbättringspotential i branschen.
Det är svårt att ställa krav på en marknad med en så snabb teknisk utveckling som datormarknaden. Sverige vill se hårdare krav på datorer, surfplattor och servrar, men ekodesignkraven som nu träder i kraft är ett steg i rätt riktning.
Det är också stor skillnad mellan vad en stationär och en bärbar dator drar, där den stationära i de flesta fall drar betydligt mer. Det innebär att det är extra viktigt att det nu har kommit krav på energianvändningen för stationära datorer. För servrar gäller de nya kraven för det interna nätaggregatet.
Energy Star-märkningen driver utvecklingen framåt genom att främja de allra mest energisnåla datorerna. Ekodesign kommer sedan att anta dessa nivåer som minimikrav och därmed ytterligare pressa utbudet till mer effektiva produkter.
– De flesta datorer som finns på marknaden idag uppfyller redan gränsvärdena eftersom kraven är ganska snälla inledningsvis. Men när kraven höjs i nästa steg kommer marknaden att pressas att göra ännu mer energieffektiva produkter, säger Lina Kinning.
De nya kraven enligt ekodesign beräknas spara 13 TWh årligen i hela EU från år 2020, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges totala energianvändning.
Den 1 januari 2016 skärps kraven på datorer, surfplattor och servrar ytterligare.
Energy Star är från början ett amerikanskt märkningssystem som också används i EU. Det görs genom ett avtal mellan USA och EU.

Comments are closed.