Data Respons ökar 17 procent

Data Respons avslutar året med en sjuttonprocentig tillväxt, trots nedgång i Norge. Företaget omsatte 268 miljoner norska kronor i fjärde kvartalet. Vinsten blev 13,2 miljoner, vilket dock var sämre än förra året (17,4).

– Tillväxten drevs av en stark utveckling i Sverige, som också fortsatt är vår största marknad med hela 53 procent, säger Kenneth Ragnvaldsen, CEO för Data Respons ASA. Också Tyskland utvecklar sig bra och där passerade vi 100 miljoner förra året.
– På längre sikt är det helt realistiskt att Tyskland blir vår största marknad. Där finns stora tillväxtmöjligheter inom alla de områden där vi är starka, till exempel robotisering och IoT.
– Däremot har vi sett en lägre aktivitet på den norska marknaden och det beror i första hand på situationen inom oljesektorn. Våra internationella åtaganden mer än kompenserar det i volym, men det har lett till en sämre vinst än samma period förra året.

Comments are closed.