Dålig strömkvalitet förstör hemelektronik

Den bristande strömkvaliteten i de svenska elnäten innebär att elapparater för hundratals miljoner kronor förstörs varje år, enligt forskningsorganisationen Elforsk. En undersökning från strömskyddsföretaget APC bland över 1000 svenskar visar att 55 procent har drabbats av att elprylar gått sönder i hemmet utan en tydlig orsak vid ett eller flera tillfällen. Motsvarande siffra för Västernorrland är hela 72 procent.

– Många svenskar tror att den el som levereras i uttagen håller hög kvalitet. Men i själva verket är kvaliteten extremt ojämn och det uppstår konstant störningar i näten och i fastigheter vilket resulterar i att TV-skärmar, glödlampor och andra elprodukter skadas. Inom elbranschen är problemen kända sedan länge, även om ingen pratar högt om det, säger Kristoffer Nyhlén, teknisk marknadschef på APC, som tillverkar strömskyddsprodukter.
För att ringa in konsekvenserna av kvalitetsbristerna har APC undersökt i vilken utsträckning svenskarna drabbas av skador på hemelektronik. Totalt 1064 svenskar i åldrarna 20-60+ över hela landet deltog i studien som genomfördes av undersökningsföretaget Cint i juni.
På den direkta frågan om man drabbats av att elprylar gått sönder utan en egentlig orsak svarade 55,6 procent att det inträffat en eller flera gånger – här förekommer dock stora geografiska skillnader. I Västernorrlands län är flest drabbade – 72,7 procent, medan motsvarande siffra för Halland är 39,3 procent.
Trots att flertalet har erfarenhet av att elprylar går sönder så är det relativt få som kopplar ihop det med strömkvaliteten. Endast 18,7 procent av folket har misstänkt att brister i strömkvaliteten förstört elutrustning. Medvetenheten om problemen är med andra ord låg, något som också framgår av svaren på frågan om man funderar på att skaffa ett skydd mot över och underspänning. Endast 30,7 procent överväger det. Samtidigt är det stora värden som står på spel. Hälften av svenskarna har hemelektronik till ett värde om 50 000 kronor eller mer i hemmet, enligt deras egen uppskattning.
Elforsk, en forskningsorganisation som ägs av Svenska Kraftnät och Svensk Energi, drog igång ett forskningsprojekt inom elkvalitet 2002 vilket har resulterat i ett flertal rapporter (se www.elforsk.se). Forskarna konstaterar att bristerna i elkvalitet kostar i storleksordningen 5 miljarder kronor årligen. Dippar, korta spänningssänkningar, står för uppemot 1,5 miljarder kronor.
Industrin och företagen får ta den största smällen av kvalitetsbristerna, men också hushållen drabbas i hög utsträckning. Dippar och spänningsvariationer förstör och skadar elapparater för närmare 800 miljoner kronor om året i svenska hem, enligt forskarnas beräkningar. Dipparna i näten är särskilt allvarliga eftersom de sliter på el-utrustningen och förkortar apparaternas livslängd. I snitt sker årligen 20 dippar i varje eluttag – de orsakas av till exempel kortslutningar och jordfel och bottnar ofta i åskurladdningar.

Comments are closed.