Dålig kontroll på energianvändning

I en undersökning som nyligen gjorts av Schneider Electric framgår att nästan alla tillfrågade fastighetsbolag i Sverige har investerat i IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning av sina byggnader. Men trots en ökad digitalisering framgår dock att utmaningarna med att dra nytta av den fulla potentialen kvarstår.

Nära hälften uppger bland annat att de främst arbetar reaktivt med service och underhåll och vart tionde bolag uppger att det saknar kontroll på sin energianvändning. Detta visar Schneider Electrics nya trendrapport ”Smarta fastigheter 2019” som släpps i dag.
Schneider Electric släpper nu Trendrapporten ”Smarta Fastigheter 2019”, som en uppföljning på bolagets Iot-rapport 2017. I undersökningen, som genomförts av Industrifakta på uppdrag av Schneider Electric, har 125 fastighetsbolag i Sverige intervjuats om sin inställning till digitaliseringen av fastigheter.
Andelen fastighetsägare som uppger att de investerat i IoT och uppkopplande lösningar de senaste två åren har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2017. Nästan alla, 93 procent, uppger att de har investerat i IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning de senaste tre åren tre åren. 22 procent uppger att de har kopplat upp hälften av sina fastigheter de senaste två åren, tio procent uppger att de har kopplat upp så mycket som 75 procent av sina fastigheter under samma period.
Trots att siffrorna visar på fortsatt hög digitaliseringstakt uppger så många som 45 procent att de främst arbetar reaktivt med underhåll och driftoptimering. Många tvingas springa efter problem med en larmlista och ”släcker bränder” istället för att nyttja tekniken för att få information och varningar om möjliga avvikelser innan problem uppstår.
– Det är förvånande att så många fortfarande arbetar reaktivt med service och underhåll då dagens teknik erbjuder nya möjligheter inom det här området som sparar tid, pengar och resurser, säger Andreas Finnstedt, Vice President och ansvarig för affärsområdet Digital Energy. Vår erfarenhet är att fastighetsbolag som arbetar proaktivt med service och underhåll även frigör tid till att arbeta mer strategiskt. Denna möjlighet tror jag många av bolagt således missar idag.
Lösningar inom värme och ventilation toppar listan över de mest populära lösningarna som fastighetsägare investerat i. 88 procent uppger att denna typ av lösning finns i deras fastigheter, tätt följt av lösningar inom brand och säkerhet. Först på fjärde plats hittar vi energiövervakning, där 71 procent uppger att de valt att investera i uppkopplade lösningar. Anmärkningsvärt är även att vart tionde bolag uppger att det saknar kontroll på sin energianvändning.

– Byggnader står för 36 procent av världens totala energianvändning. Här är digitalisering och innovation är en av de viktigaste frågorna för att vi ska få energieffektiva fastigheter. Att vi idag står inför ett faktum att vart tionde bolag i Sverige saknar kontroll på sin energianvändning är inte bara en fråga för fastighetsbolagen utan något som hela branschen behöver arbeta på att förändra. Tillsammans behöver vi öka kunskapen på marknaden och samverka för mer energieffektiva fastigheter i Sverige.
De vanligaste investeringarna för uppkopplade fastigheter:

Värme och ventilation (88 procent)
Brandlarm (79 procent)
Inbrottslarm (74 procent)
Energiövervakning (71 procent)
Passagesystem (63 procent)
Belysningssystem (54 procent)
Kameraövervakning (39 procent)

Undersökningen är utförd av undersökningsföretaget Industrifakta på uppdrag av Schneider Electric. Industrifakta har genomfört 125 telefonintervjuer med fastighetsbolag i mars och april 2019. Intervjupersonerna hade någon av följande titlar: driftschef, energiansvarig, fastighetschef eller teknisk chef. Fastighetsbolagen som intervjuats har delats upp i tre kategorier utifrån fokusområdena: Privata kontor (kommersiella fastigheter), kommunala lokaler (offentlig sektor; skolor etc.) och landstingslokaler (offentlig sektor; sjukhus etc.)
Kommunala lokaler – 47 intervjuer
Privata kontor – 70 intervjuer
Landstingslokaler – 8 intervjuer

Comments are closed.