Dags att förnya innovationsprocesserna

Affärslandskapet kommer inte att se likadant ut i morgon som det gör i dag. Förändringarna är blixtsnabba och det ställer krav på företagen att förnya sina innovationsprocesser. Allt fler företag väljer att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer, skriver Liber AB i ett pressmeddelande.

– Det som har eskalerat diskussionen kring öppenhetens potential i dagens samhälle jämfört med, säg 50-talet, är enligt min mening de möjligheter och utmaningar som nya teknologier medför och vilken påverkan dessa har på värderingar och beteenden i företagsvärlden och i världen i stort, säger Björn Remneland, författare till en nyutgiven bok i ämnet

Björn Remneland är forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han disputerade år 2007 med avhandlingen ”Entreprenörskapets vidunderliga resa” och driver nu två större forskningsprojekt inom området ”öppen innovation”, ett begrepp som börjar få fäste både inom näringsliv såväl som akademi.

Comments are closed.