Coromatic får MAX IV-order

Coromatic meddelar att MAX IV-laboratoriet, som är en del av Lunds universitet, har valt företaget som sin partner för att bygga säker tillgänglighet till datakommunikation för sitt nya forskningscenter MAX IV och den nya så kallade lagringsringen som nu byggs. MAX IV invigs och tas i bruk av forskare den 21 juni 2016.

MAX IV blir den mest moderna synkrotronljusanläggningen i världen och här kommer forskare att kunna undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra. I MAX IV-laboratoriet kan forskare från hela världen inom många forskningsområden göra nya upptäckter inom exempelvis materialvetenskap, medicin och miljöforskning.

Coromatics inledande uppdrag handlar om att konsultera MAX IV-laboratoriet kring hur de ska utforma och bygga den verksamhetskritiska datakommunikationen på anläggningen, för att säkerställa att forskning kan bedrivas utan avbrott. Steg två av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX-labs område. Inom ramen för detta arbete ska Coromatic även utforma och bygga två kompletta och helt redundanta datacenter inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur så som rack, brandskydd och strömlister. Byggnationen av lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.