COMLINK öppnar 100G-tjänst med utrustning från Transmode

Den regionala operatören COMLINK i USA har börjat tillhandahålla tjänster för 100 Gbit/s med hjälp av Transmodes TM-Series. Den första kunden som använder tjänsten är en större amerikansk operatör med behov av högkapacitetsförbindelser. Tjänsten bygger på Transmodes metrolösning för 100G och använder COMLINKs existerande fibrer och optiska infrastruktur.

COMLINK är en leverantör av molntjänster och har ett omfattande regionalt nät med tusentals kilometer fiber i delstaterna Michigan, Ohio, Indiana, Illinois och Wisconsin. I november 2014 behövde man snabbt öka kapaciteten i en viktig del av nätet till 100G. Efter att ha utvärderat flera alternativ valde företaget att använda Transmodes 100G-lösning baserad på pluggbar optik, eftersom den uppfyllde de höga kraven på tillförlitlighet och skalbarhet samtidigt som den också kunde levereras både snabbt och kostnadseffektivt.
Det nya nätet, som byggdes med mindre än en månad mellan de inledande diskussionerna och driftsättningen, använder Transmodes TM-Series för att bära 100G som en främmande våglängd över det befintliga 10G ROADM-nätet, som har byggts av en annan leverantör. 100G-lösningen är helt kompatibel med det existerande nätet och behöver bara ny hårdvara i den nya tjänstens ändpunkter.

Comments are closed.