Combitech får order kring norskt nödkommunikationsnät

Teknikkonsultbolaget Combitech har vunnit ett ramavtal kring utbyggnaden av norska nödkommunikationsnätet Nødnett. Uppdraget uppges vara en milstolpe i Combitechs etablering i Norge och kan komma att engagera ett stort antal konsulter från företaget.

Combitech har vunnit ramavtal för åtta av 19 specificerade områden i en offentlig upphandling kring uppbyggnaden av Nødnett, ett landsomfattande digitalt radiokommunikationssystem för aktörer inom skydd och säkerhet i Norge. Ramavtalet innebär att Combitech kommer att agera stöd som beställare mot underleverantörer vid projektering, utveckling och testning av systemet som ska stå klart 2015.

Combitech var delaktig i uppförandet av svenska motsvarigheten till Nødnett, Rakel, som pågick mellan 2006 och 2010. Liksom Rakel kommer Nødnett att bygga på Tetrateknik, en europeisk teknisk standard som används inom många länder, bland annat resten av Skandinavien och i Finland, för kommunikation rörande skydd och säkerhet.

– Combitechs tidigare erfarenheter kring Rakel vägde förmodligen tungt i upphandlingen. Det ställs väldigt höga krav på nätets funktionsduglighet då det måste ha kapacitet för stora volymer utan driftstopp, oavsett externa förhållanden. Dessutom krävs en maximal säkerhetsnivå avpassad för samhällskritisk och konfidentiell information. Vi har den bredd i kompetens som är nödvändig för uppdrag av detta slag, säger Ulf Lepp, projektansvarig på Combitech.

Upphandlingen inleddes i höst av Direktoratet for nødkommunikation, en underavdelning till norska Justitiedepartementet, som bjöd in både lokala och internationella företag att delta. Bland de områden som Combitech vann ramavtal för är radionät, testledning, kontrollrum samt systemutveckling av affärsstöd och applikationer. Combitech har cirka 70 konsulter med erfarenhet från Rakel och har dessutom anlitat norska delen av ingenjörskoncernen COWI som underleverantör.

I januari 2012 hade Rakel cirka 40 000 användare fördelat på cirka 260 organisationer. De största användarna är Polisen, Kriminalvården, Försvarsmakten och Tullverket. Nødnet förväntas ha lika många användare när systemet är i drift.

Om Nødnett

2007 bildade Norge en egen myndighet för nödkommunikation, Direktoratet for nødkommunikation (DNK), med syfte att bygga ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa, Nødnett. Ett testnät i Osloområdet är redan i drift och efter en utvärdering har Stortinget beviljat ett anslag om cirka sex miljarder NOK för utbyggnad av ett landsomfattande nät med Motorola Solutions som huvudentreprenör. Fullt utbyggt kommer nätet att bestå av cirka 2 000 basstationer och man räknar med cirka 40 000 användare inom polis, brandförsvar och sjukvård. 2015 ska utbyggnaden vara helt klar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.