Cirka 1 700 får gå från Nokia

Nokia kommer att minska antalet anställda med runt 1 700. Neddragningarna kommer att ske inom flera av företagets enheter, även inom FoU. Beslutet gäller enheter i hela Nokias globala organisation och samtidigt startas nu förhandlingar med de fackliga organisationerna. Hur många som kommer att drabbas i Norden har inte meddelats. Beslutet följer Nokias tidigare aviserade plan att öka företagets kostnadseffektivitet och anpassa organisationen efter efterfrågan på deras produkter och tjänster.

Comments are closed.