Chargestorm på WWF-lista

Laddstolpar för elbilar och supereffektiv isolering är några av nyheterna på WWFs årliga lista över svenska klimatinnovationer – Climate Solvers 2011.

– De företag som presenteras är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. Vi vill visa på den bredd som finns på marknaden redan idag. Tekniken är inte problemet. För att kunna förverkliga klimatlösningarna fullt ut krävs kraftfulla insatser från både näringsliv och politiker, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Fyra svenska klimatföretag som utvecklat innovationslösningar är årets nyheter på WWFs lista över klimatlösningar, Climate Solvers.
* Svenska Aerogel i Gävle har tagit fram och patenterat en konkurrenskraftig produktionsmetod för ett supereffektivt isoleringsmaterial – aerogel- som bara kräver 20 procent av volymen.
* SEEC i Stockholm har utvecklat ett system för att lagra energi i berggrunden som gör att till exempel soluppvärmt vatten kan användas på vintern.
* Climacheck Sweden i Nacka utanför Stockholm, har utvecklat ett analysverktyg för att mäta och förbättra effektiviteten i luftkonditioneringsanläggningar och kylsystem. De svarar idag för en stor del av den totala elanvändningen i världen.
* Chargestorm i Norrköping har utvecklat intelligenta laddningsstationer för elbilar som är anpassade för lokala kraftnät. De bidrar till att vi snabbare kan gå över till eldrivna fordonstransporter.
Urvalet till WWFs Climate Solverföretag sker genom nomineringar från det svenska innovationssystemet: Cleantech Inn Sweden, Connect Östra Sverige, Innovatum, Stockholm Innovation & Growth (STING) och Sustainable Business Hub.
WWF definierar en klimatinnovation som en icke-fossil, ej kärnkraftsbaserad produkt, system eller tjänst som kan minska koldioxidutsläppen med minst 20 miljoner ton på tio år. Baserat på inkomna nomineringar gör externa experter beräkningar av klimatinnovationernas globala potential.

Comments are closed.