Chalmers samlar inkubatorresurser

Chalmers har beslutat samla all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar under sitt nya dotterbolag Chalmers Venture och skjuter samtidigt till närmare en halv miljard kronor under tio år. Vd för det nya bolaget blir Linnéa Lindau.

Linnéa Lindau
Foto; Chalmers Ventures

Syftet är att få fram fler snabbväxande teknikbolag från Chalmers och stärka entreprenörsandan bland studenter och forskare samt skala upp universitetets arbete kring innovation och entreprenörskap.

– Vi har utvecklat två inkubatorsprocesser av världsklass som vi nu förstärker och samordnar med gemensam management och mer offensiv kommunikation. Förädlingen av innehaven sker på ett koordinerat sätt. Siktet är att bli en av världens främsta inkubatorer inom fem år. Resan har börjat, säger Linnéa Lindau, vd för Chalmers Ventures.

Investeringsmedlen kommer från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och genom kapitaltillförseln ska stiftelsen skapa de förutsättningar som krävs för att Chalmers Ventures ska bli en stabil och långsiktig aktör. Investeringen ska också skapa trygghet för externa investerare som vill engagera sig i Chalmers startup-bolag.

– Detta är en satsning som ligger helt i linje med stiftelsens ändamål, att verka för ett Chalmers i världsklass. Vi ser också att vi kan komplettera med lösningar som underlättar för de nyskapade bolagen i senare faser, så att bidraget blir så stort som möjligt till samhälle, varumärke och stiftelsekapitalet. Samtidigt stärker vi entreprenörsandan som drivkraft inom hela Chalmers, säger Stefan Johnson, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Alla studenter skall enlig Chalmers på sikt kunna få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som idag främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola. För det krävs en större involvering av forskare och näringsliv i all utbildning. Då är det en fördel att ha kunnandet och innovationsmiljöerna samlade på ett tydligare sätt, tätt knutet till universitetet som helhet, enligt Chalmers.

– Samhällets krav på att vi nyttiggör vår forskning kommer att fortsätta öka och det är ett naturligt steg om vi vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Nu professionaliserar vi stödet till forskarna ytterligare, och ökar Chalmers förmåga att ta hand om de värden som forskningen skapar. I kampen om internationella forskningsmedel blir Chalmers Ventures ett viktigt konkurrensmedel, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola AB.

– I ökande grad hoppas vi kunna ge alla våra studenter mer av det entreprenöriella perspektivet i utbildningarna, vilket jag är övertygad om att alla har glädje av, forskare såväl som studenter och deras framtida arbetsgivare.

Comments are closed.