Chalmers får atom att leva längre

Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har lyckats med ett experiment där de får en konstgjord atom att leva tio gånger längre än normalt, genom att placera atomen framför en spegel. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Nature Physics.


Livstiden hos en atom kan förlängas upp till tio gånger genom att den placeras framför en kortslutning som fungerar som en spegel. Den konstgjorda atomen består av en supraledande krets på ett kiselchip. Växelverkan mellan atomen och dess spegelbild förändrar de vakuumfluktuationer som atomen ser, och därigenom dess livstid. Mikrovågorna som förmedlar växelverkan leds mellan atomen och spegeln i en transmissionsledning på chipet.
Illustration: Moa Carlsson och Lisa Kinnerud, Krantz NanoArt
Läs mer..

Ladda ner den nya kontraktstillverkaröversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.