Chalmers avslöjar trötta förare

Att exakt säga hur många trafikolyckor som förorsakas av trötta förare är svårt, men olycksundersökningar från Trafikverket visar att trötthet kan ligga till grund för så mycket som 15-30 procent av alla olyckor med motorfordon, meddelar Chalmers tekniska högskola.

.

I mössan sitter elektroder som känner av förarens hjärnaktivitet och ögonrörelser. Foto: Anna Anund, VTI.

Det gör att trötthetsrelaterade olyckor ligger i paritet med olyckor kopplade till alkohol.

– Människor vet när de är trötta, men är samtidigt dåliga på att uppskatta hur länge de kan hålla sig vakna, säger David Sandberg, blivande doktor på Chalmers.

Han har tillsammans med bland andra Trafikverket, Volvo, VTI, Autoliv och Karolinska institutet utvecklat en metodik för att upptäcka sömnighet, som på sikt kan leda till en minskning av antalet trafikolyckor. Med hjälp av specialtillstånd från svenska regeringen har forskarna kunnat genomföra trötthetstester i riktigt trafik, vilket är tämligen världsunikt. Att köra trött är normalt olagligt.

Forskarna har bland annat mätt hjärnaktiviteten hos förarna, och jämfört med olika mått på trötthet som man kan tänka sig ha tillgång till i framtida detektionssystem i vanliga fordon: körbeteende (rattvinkel och bilens placering på körbanan), förarens blinkningar, tid på dygnet och hur mycket föraren har sovit före körning.

Genom att kombinera dessa trötthetsmått och optimera dem med maskininlärningsmetoder, har David Sandberg kunnat utveckla en metodik som, med en precision på runt 80-90 procent, kan skilja trötta förare från pigga. Den höga precisionen beror bland annat på bättre data än i tidigare försök.

– Det vi upptäckte var att de uppmätta effekterna av trötthet var större i simulatorer än i riktig trafik. I riktig trafik finns fler stimuli som sannolikt bidrar till att hålla föraren mer vaken, säger David Sandberg, som fann fler överraskande resultat.

– Trötta förare positionerar sig närmare mittlinjen på vägen. Man gör det alltså inte bara för att det är mörkt, utan för att man känner sig trött.

I framtida detektionssystem för trötthet kommer kameror för att registrera ögonslutningar att vara en viktig ingrediens, visar forskningen. Men precisionskraven är höga. Det blir en nöt att knäcka för industrin. Att registrera hur yrkesförare har sovit är också viktigt. Samtidigt är de individuella skillnaderna stora, dels mellan hur trötta olika förare blir, och dels vad gäller deras förmåga att köra trötta. Det försvårar konstruerandet av system som kan få bred acceptans bland förare.

– Att detektera trötthet är ett komplext problem, men vi har kommit en bra bit på vägen, säger David Sandberg.

Han tror att resultaten kan leda till att antalet trötthetsrelaterade trafikolyckor kan minskas, till exempel med hjälp av varningssystem som gör föraren uppmärksam på vad som är på väg att hända och via GPS tipsar om var nästa rastplats finns.

Poängen är inte att hålla sig vaken med alla medel, betonar David Sandberg, som berättar att vissa testpersoner slog sig själva i ansiktet, pratade högt och kämpade som djur för att inte somna. Sådant beteende påverkar körningen negativt

– Trötta förare riskerar inte bara att somna. De har längre reaktionstider och sämre perceptionsförmåga, och därigenom utsätter de sig själva och andra för större fara, säger David Sandberg.

Comments are closed.