Kraft i båda riktningarna

Systemkonstruktörer betraktar för det mesta kraftflöden i endast en riktning: från källan till krafthanteringsblock till last. Vissa typer av system har dock krafthanteringsblock som klarar av dubbelriktade kraftflöden.

Ett enklare sätt att övervaka och balansera staplade celler

Stora litiumbatterier med många staplade celler är en av de i särklass dyraste komponenterna i elektriska fordon. För att nå lång livslängd och hög kapacitet är det viktigt att övervaka de individuella cellerna och balansera dem – något som kan bli mycket dyrt.I artikeln visar Manfred Brandl och Gernot Hehn från ams AG ett nytt, […]

Mindre processgeometrier kräver digital kraft

De allt mindre processgeometrierna ger en rad fördelar, men ställer också allt större krav på spänningsmatningen. Mark Adams från CUI visar här hur digital kraft, hela vägen ner till chipet, kan lösa problemen.  

Att ladda litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier ger mycket energi i förhållande till storlek och vikt. Men livslängden beror i hög grad på hur de laddas. Pushek Madaan och Rajiv Badiger, från Cypress Semiconductor tittar här på lämpliga sätt att bygga laddare.

Lathund för klimatsmart strömförsörjning.

Vilka effektivitetskrav bör man ställa på ett modernt kraftaggregat? Mats Tived, specialist på DC/DC-omvandlare hos Avnet Abacus tittar här på internationella krav och på vad som idag är möjligt.

Digitalt nätaggregat optimerar driften av mobilbasstationer

Vid utveckling av basstationer är det oundvikligt att man tvingas göra kompromisser vad gäller storlek, verkningsgrad och prestanda. Joe Chong, affärsdirektör, Maxim Integrated beskriver här hur nätaggregat baserade på digital styrning kan lösa många av problemen.

Inbyggd digital styrning för adaptiv kraftstyrning

Telekomindustrin har alltid haft fokus på säker spänningsmatning och effektiv reservkraft. Patrick Le Fèvre från Ericsson Power Modules visar här hur den traditionen kan utnyttjas för att effektivisera också många andra områden.

Likströmmen kommer tillbaka

Likström har inte längre de nackdelar som tidigare motiverade användning av växelström. I lokala nät och fastighetsinstallationer har likström numera en rad fördelar över växelströmmen.

Energilagringssystem för solpanelssystem

I takt med att privata solcellsanläggningar blir vanligare marknadsanpassas det pris som producenterna får för att återmata överskottsenergi till näten. Lägre pris på överskottsenergin gör det intressantare att lagra energin från dagen och använda den på natten. Dr Alexander Hirnet, chef för avdelningen Energilagringssystem på VARTA Micro Storage GmbH beskriver här vad man måste tänka […]

Snabbare USB-batteriladdning

De flesta telefoner som säljs idag kan laddas via USB. Gordon Lunn och Graham Brown från Future Devices Technology International (FTDI) beskriver här hur den senaste USB-standarden kan förkorta laddtiderna med en faktor fyra.