BTH-forskare får stipendium

För att bättre kunna upptäcka kamouflerade eller rörliga mål på marken tar Saab hjälp av forskaren Mats Pettersson vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), som får ett forskningsstipendium inom området signalbehandling.

Mats Pettersson

Mats Pettersson bedriver forskning på syntetisk aperturradar (SAR). Den här typen av radar har stora fördelar jämfört med vanliga optiska kameror. SAR har förmågan att avbilda stora markområden från till exempel rymden med en mycket hög upplösning och oberoende av väder och ljusförhållande. SAR-teknik används idag inom en mängd tillämpningar från att till exempel mäta glaciärers rörelser och lättare hitta nödställda till havs. Under en lägre tid har Saab tillsammans FOI i Sverige utvecklat ett flygande SAR-system vilket kan användas för att se saker kamouflerade av skogen och objekt som rör sig. Det finns även indikationer på att tekniken går att använda för att se saker nedgrävda i marken.

Saab har nu beslutat att stödja Mats Petterssons forskning via ett forskningsstipendium på 12–24 månader. Syftet med stipendiet är att utveckla och utvärdera nya tester och algoritmer för förändringsanalys och rörliga mål. Dessa metoder använder sig av tidsdifferentierade SAR-mätningar vilka är oerhört effektiva för att se förändringar över mycket stora områden. Det kan i ett militärt scenario handla om kamouflerade mål eller i ett civilt om till exempel enstaka avverkade träd, vilket kan vara speciellt intressant för till exempel Brasilien med tanke på den skövling av regnskogen som sker där. Algoritmerna för förändringsanalys baseras på statistiska antaganden och metoder vilka forskningsgruppen hoppas på att kunna förbättra avsevärt.

För Saab innebär stipendiet att de får tillgång till kvalificerad kunskap som relativt omgående kan omsättas till bättre produkter.

Comments are closed.