Bra uppslutning kring embeddedkonferensen

Det kom 1504 besökare till Embedded Conference Scandinavia. Konferensen ägde rum 4-5 november och hölls på Kistamässan för andra gången.

Besöksantalet kom med andra ord att hamna på ungefär samma siffra som förra året, då 1523 besökare registrerades.
Det var ovisst in i det sista, innan mässportarna öppnades, eftersom färre besökare än förväntat hade föranmält sig.
Men snart blev bilden en annan.  Mitt på dagen hade de drygt 90 utställarna gott om besökare! Ett ambitiöst föredragsprogram, med sex parallella föredragsspår, attraherade tidvis en stor del av besökarskaran.
Första utställningsdagen utmynnade i Embedded Dinner Party då Embedded Award delades ut. Läs mer om den på https://www.elinor.se/index.php/Vi-vann-Embedded-Award-2014.html
Embedded Conference Scandinavia initierades 2006 av Branschorganisationen Svensk Elektronik.
Arrangörer är Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology, Elektronik i Norden och Nice Events.
Den parallellt hållna konferensen M2M Summit Scandinavia arrangerades av tyska TEMA.
Nästa Embedded Conference Scandinavia hålls för första gången i Malmö. ECS Syd äger rum den 10-11 mars.

 

Comments are closed.