Beslutsstöd ska effektivisera tågtrafiken

Blekinge tekniska högskola (BTH), har tilldelats 4,3 miljoner kronor i forskningsmedel från Banverket för att under tre år driva ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla metoder och algoritmer för omplanering av tågtrafiken vid störningar.

Projektet uppges tillämpa en kombination av optimeringstekniker och multicore-processorer för att snabbt kunna ge tågtrafikledarna lämpliga förslag på hur tågtrafiken ska hanteras med förändrade förutsättningar.

Medverkande är Hans Dahlberg på Banverket samt Dr. Johanna Törnquist Krasemann och Professor Håkan Grahn vid Blekinge tekniska högskola samt en doktorand, som ska tillsättas under våren.

Comments are closed.