Bästa antennanpassning i liten LTE-basstation

När man konstruerar antenner för basstationer och mobilapparater är det ett viktigt konstruktionssteg att se till att antennerna har resonans på korrekt arbetsfrekvens. Den här artikeln, visar hur företaget Pulse Electronics (Pulse) har utvecklat en unik programvarubaserad process för att konstruera, stämma av och optimera sitt antennsystem genom att använda en kombination av konstruktionsprogramvaran AWR Microwave Office och programvaran Optenni Lab, från Optenni, för impedansanpassning och antennanalys.


AWR Analyst visar här layouten och strålningsmönstret.

Läs mer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.