Både trygghet och integritet

Trygghetslarm baserade på övervakningskameror kan upplevas integritetskränkande, men med sensorteknik från spelkonsoler har FOI tagit fram ett säkert system utan känsla av övervakning.


Avståndsbild från sensorn. Olika avstånd representeras av olika färg.

Tekniken kan hjälpa äldre genom larm som känner av om personer faller. FOI:s metod bevarar integriteten för dem man hjälper på ett helt annat sätt än vad en övervakningskamera kan göra. Integritetsaspekten är viktig, liksom känslan att inte vara iakttagen. Sensorerna, som bygger på teknik från en spelkonsol, känner av var huvudet befinner sig, och systemet larmar om huvudpositionen faller snabbt.
– Vi har testat systemet på ett äldreboende och jämfört vårt system med de rörelsesensorer som används i dag, säger Erika Emilsson, forskare på FOI. Dagens larm reagerar på minsta rörelse, och ger därför fler falsklarm än det nya system som vi har utvecklat och testat inom projektet.
Systemet kan användas för att äldre personer ska kunna bo kvar hemma och ändå känna sig trygga. Till skillnad från många existerande trygghetslarm, behöver man inte ha någon sensor på sig. Det är välkänt att personer gärna tar av sig trygghetslarm då och då, och glömmer att ta dem på sig igen.
Först har forskarna identifierat behov på äldreboenden och i hemmen, och sedan utvecklat nya tekniska lösningar. Det går även att utveckla systemet så att det kan följa fler kroppsdelar än huvudet.
– En stor fördel är den personliga integriteten. Att skicka larm om att en kroppsdel sjunkit oroväckande i förhållande till vad som är normalt, är inte detsamma som att okänd personal ser en på en skärm, säger Erika Emilsson.
Länsförsäkringsbolagens forskningsfond har finansierat det tvååriga projektet, som heter Proaktiva trygghetssystem.
– Vi har kommit fram till bra lösningar, men ser att man kan behöva utveckla sensorn ännu mera, så att den täcker en större yta än i dag, säger Erika Emilsson.

Comments are closed.