Både LTE och HSPA

ST-Ericsson och Ericsson har lyckats nå interoperabilitet mellan LTE och HSPA i en LTE/HSPA-enhet. Interoperabilitet är viktigt inför den breda LTE-satsning som nu görs. Försöket, som gjordes i Stockholm, visar att det är möjligt att på ett smidigt sätt växla mellan LTE-nät och HSPA-nät.
– Med multimod-enheter kan användarna dra nytta av de senaste höghastighetsnäten redan från början, säger Jörgen Lantto, teknisk chef för ST-Ericsson. Sömlös roaming mellan LTE och dagens nät är nyckeln till en snabb LTE-intrduktion.

Comments are closed.