Axis, Bosch och Sony samarbetar om standard.

Målsättning är att definiera standardgränssnitt för nätverksvideo till stöd för digital övervakning inom säkerhetsmarknaden

Axis Communications, Bosch Security Systems och Sony Corporation meddelar att de har inlett ett samarbete för att skapa ett öppet forum för utveckling av en gränssnittsstandard för nätverksvideoprodukter. Idag finns ingen global standard som definierar hur nätverksprodukter såsom kameror, videoencodrar och videohanteringssystem ska kommunicera med varandra. Den nya standarden ska enligt planerna bestå av gränssnitt för exempelvis videoström, discovery, intelligent metadata osv. Ramen för standarden, som omfattar de viktigaste funktionerna för att göra nätverksvideoprodukter kompatibla, presenteras i oktober 2008 i samband med säkerhetsmässan i tyska Essen.

Det främsta syftet med den nya standarden är att göra det enklare att integrera nätverksvideoutrustning av olika varumärken och att hjälpa tillverkare, mjukvaruutvecklare och oberoende mjukvaruåterförsäljare att garantera kompatibla produkter. En gemensam öppen standard gör också att slutanvändarna kan vara mer flexibla och välja produkter från olika tillverkare för att skapa system som helt uppfyller deras behov. Det här initiativet till standardisering som Axis, Bosch och Sony har tagit visar företagens starka vilja att stödja den pågående övergången från analog till digital övervakning på säkerhetsmarknaden.

De tre företagen kommer att starta ett forum som ska vara öppet för alla företag och intressegrupper som vill delta i standardiseringsarbetet. Forumet startar under fjärde kvartalet 2008 och man kommer att arbeta med att vidareutveckla standarden och tillsammans bestämma hur den nya tekniken ska implementeras.

Comments are closed.