Avslag för elektronikexamina i Gävle

Högskoleverket lämnar avslag på ansökan från Högskolan i Gävle om rätten att examinera civilingenjörer inom elektronik. Beskedet har lämnats i dag.

– Vi hade hoppats på ett positivt besked. Det hade i så fall blivit den första civilingenjörsutbildningen i Gävleborg. Nu får vi jobba vidare för att slipa på de delar i vår utbildning av elektroingenjörer som inte helt motsvarar kraven för en civilingenjörsexamen och återkomma med en ny ansökan, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

Högskoleverkets bedömargrupp – med sakkunniga professorer från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Linköpings universitet (LiU) – har genomfört en lång granskning och efter ett år lämnat sitt utlåtande för beslut av universitetskanslern.

– Lärarresurser och lärarkapacitet bedöms vara tillfredsställande, liksom utbildningskvalitet och infrastruktur med laboratorium o. s. v. Det centrala i Högskoleverkets bedömning är dock att området elektronik är för snävt för att utgöra kärna i en civilingenjörsutbildning, säger Bengt Eriksson, chef för Akademin för teknik och miljö.

Högskolan i Gävle utbildar idag för olika ingenjörsyrken: automations-, byggnads-, data-, ekonomi-, elektronik- och energisystemingenjör samt utbildning av högskoleingenjörer inom materialteknik.

– En civilingenjörsutbildning i Gävle skulle vara ett viktigt komplement och öppna nya möjligheter för invånarna i Gävleborg som har landets lägsta eftergymnasiala utbildningsnivå. Elektroingenjörer är en efterfrågad yrkesgrupp på arbetsmarknaden, säger Magnus Isaksson, chef för avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap i ett pressmeddelande.

Comments are closed.