Autonoma robotar till Faurecia

Danska Mobile Industrial Robots har ingått ett globalt strategiskt samarbete med Faurecia, en av världens ledande företag inom fordonsteknik, för att driftsätta autonoma mobila robotar i tillverkningsanläggningar över hela världen och ta företagets automatisering till nästa nivå.

Faurecia har i åratal undersökt och testat olika lösningar för automatisering av de interna transporterna för att optimera produktiviteten och de interna arbetsflödena. Företaget har nu inlett ett samarbete med Mobile Industrial Robots för att se över den interna logistiken hos deras produktionsanläggningar globalt och för att effektivisera logistikprocessen med hjälp av flexibla, autonoma mobila robotar.
– Vi har inlett det här strategiska samarbetet med MiR eftersom de med sin kapacitet och omfattande kunskap kan stödja oss när vi rationaliserar och optimerar vår logistikverksamhet, säger Eric Moreau, VP Supply Chain & Digital Enterprise, Faurecia Clean Mobility Business Group. MiR har redan beprövad teknik, och många av världens största multinationella företag använder deras robotar för att effektivisera logistiken.
MiR erbjuder en mängd kollaborativa och autonoma mobila robotar. De har designats för att arbeta sida vid sida av sina mänskliga medarbetare för att dessa ska kunna avlastas från fysiskt ansträngande arbeten och omfördelas till värdefullare uppgifter. De mobila robotarna är användarvänliga och kan användas utan någon tidigare programmerarvana. De anställda kan enkelt interagera med robotarna med ett gränssnitt via smartmobil, platta eller pc och kan skicka ut dem på uppdrag med en knapptryckning. Användarvänligheten resulterar i lätt driftsättning och låga totala ägandekostnader.
Robotarna från MiR kan anpassas med olika toppmoduler beroende på kundbehovet, och robotarnas mångsidighet är ytterligare en anledning till att Faurecia har valt att samarbeta med MiR:
– De mobila robotarna från MiR har inte bara förmågan att transportera gods, utan kan också kombinera andra steg i processen, som till exempel på- och avlastning, för att öka effektiviteten överlag i hela produktionsledet.
– De mobila cobotarna är oerhört flexibla, och vi har redan hittat flera olika användningsområden där de mobila robotarna från MiR kan ta över monotona uppgifter vid godstransporter, både inom produktionslinjen och mellan produktion och lager. Därmed ökar effektiviteten.
Mobile Industrial Robots ägs sedan våren 2018 av USA-företaget Teradyne.

Comments are closed.