Automatiserat stöd för ARM-felanalys

Jönköpingsföretaget Atollic har lagt till möjligheten att utföra automatiserad felanalys med Atollic TrueSTUDIO vid ARM Cortex-M3 eller Cortex-M4 utveckling.

Stödet för felanalys i debuggern hjälper utvecklaren att identifiera fel i mjukvaruapplikationen som tvingar processorn in i ett feltillstånd. Utvecklaren får hjälp att tolka information som extraheras ur Cortex-M nested vector interrupt controller (NVIC), i syfte att identifiera anledningen till att felet uppstod. Typiska anledningar innefattar division med noll, åtkomst till ogiltiga minnesadresser eller åtkomst till minnesadresser vid gränser som är felaktigt positionerade.
När ett fel inträffar kommer debuggern att visa vilken kodrad som orskade felet. Användaren får även information om anledning till det inträffade felet, det vill säga felkategori. Felkategorierna generaliseras till buss-, användar- och minnesfel. Bussfel inträffar om en ogiltig minnesåtkomst sker över bussen till en periferienhet eller ett minnesområde. Användarfel är resultatet av ogiltiga instruktioner eller andra programfel. Minnesfel kan innebära ett försök att nå en ogiltig adress eller ett brott mot de uppsatta inställningarna för minnesskyddsmodulen (MPU).

För att assistera användaren kan felanalysstödet även visualisera tillståndet hos olika MCU-register vid tidpunkten då felet inträffade. Genom att isolera felet till en enda instruktion kan användaren återskapa det tillstånd som MCU befann sig i vid det tillfälle den felaktiga instruktionen exekverades.

Comments are closed.