Automationsdagen 2018

Engagemang, nyfikenhet och en stark vilja att hitta digitala lösningar för svensk industri. Stämningen var hög när över 200 besökare från närmare 80 olika företag och organisationer besökte Automationsdagen 2018.


Thomas Hvarvenius från Universal Robots demonstrerade kollaborativa robotar för Tommy Lundin, Ingemar Hagberg och Ulrika Olsson från solenergibolaget Azelio


Under årets Automationsdag, onsdag 21 november, fylldes Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan av besökare. Det var den femte Automationsdagen i ordningen, och precis som tidigare år blev det ett lyckat event. Responsen från besökare, utställare och inte minst arrangörerna Högskolan Väst, Innovatum, RISE IVF och IUC Väst var genomgående positiv.
– Vi är jättenöjda och känner att det var lyckat på alla vis, sade Tommy Christensen från Innovatum Projektarena och verksamhetsledare för PTC. En sådan här dag är ett perfekt tillfälle för forskning och företag inom teknik och industri att inspirera varandra, dela kunskaper och knyta nya kontakter.
Temat för dagen var industrins digitalisering. Det var också där Björn Langbeck från Tillväxtverket tog sitt avstamp i sin inledande föreläsning. Han betonade vikten av att hänga med i utvecklingen när det gäller digitalisering och automatisering – särskilt för de små industriföretagen.
– Vi måste stötta och se till att främja digitaliseringen, jobba för en mer hållbar produktion och se till att vara attraktiva för att kunna rekrytera rätt kompetens.
Han hänvisade även till regeringens strategi, Smart Industri, som innebär att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion:
– I dag ser vi den största politiska satsningen på industrin på 30 år. Det innebär att vi på Tillväxtverket har totalt 350 miljoner kronor att satsa på industrin genom våra olika program. Det finns alltså stor utvecklingspotential och möjligheter för industrin att fortsätta växa.
Runt om i PTC:s lokaler fanns ett 20-tal företag som visade sina lösningar inom bland annat robotteknik, artificiell intelligens och smarta produktionsflöden. Ett av dem var Cobots som är återförsäljare för så kallade kollaborativa robotar, det vill säga robotar som jobbar nära eller tillsammans med människor. Den nya produkten, logistik- och transportroboten MiR 500, visades upp och den väckte stor uppmärksamhet.
För forskningen inom Högskolan Väst är Automationsdagen ett bra tillfälle att få presentera sig, och flera av högskolans studenter var på plats.
– Det här är en viktig dag för oss, då vi kan visa vad vi gör och knyta kontakter inom industrin, menade Bo Svensson, universitetslektor som forskar inom teknik och produktionsteknik vid Högskolan Väst och som till vardags arbetar i Produktionstekniskt centrum.
– Utvecklingen går mer och mer mot att människa och maskin jobbar tillsammans. Då kommer också flera utmaningar, som till exempel säkerhetsrisken vilket är ett av våra forskningsområden. Vi jobbar också mycket med frågor som hur vi ska få mer intelligenta system genom smartare och flexibel automation. Det handlar till exempel om att man ska slippa programmera om robotar helt om man vill göra en ny produkt.
Två av besökarna var Anna Bäck och Henrik Kellkvist från GKN. De jobbar med knowledge management, vilket bland annat innebär att säkra kunskapsöverföring, kompetens och kvalité inom GKN-koncernen globalt.
– Det är väldigt intressant att vara här. Man lär sig nya saker hela tiden, och det är bra att träffa likasinnade och kunna utbyta erfarenheter, sade Anna Bäck och fick medhåll av kollegan Henrik Kellkvist.
Text och foto: Innovatum

Comments are closed.