Återvinning av sällsynta jordartsmetaller i forskningsprojekt

Ett europeiskt, tvärvetenskapligt, forskningskonsortium har bildats där Acreo Swedish ICT är en av parterna. Syftet är att börja återvinna sällsynta jordartsmetaller. Dessa är kritiska beståndsdelar för moderna  elektronikkomponenter. Konsortiet, och forskningsprojektet, har döpts till Remanence.

Under många år har det varit brist på sällsynta jordartsmetaller. Dyra leveranser försvårar för den europeiska elektronik-, verkstads och energiindustrin.
För att få bukt med problemet har ett konsortium bildats. Syftet är att finna metoder för att öka återvinningen av de sällsynta jordartsmetallerna ur kasserat elektronikskrot i befintliga avfallsflöden.
Framför allt gäller det gör de så kallade neodym-magneterna som förutom neodym även innehåller järn och bor. Neodym-magneterna är mycket kraftiga permanentmagneter som används bland annat i hårddiskar, högtalare, mobiltelefoner, elmotorer och generatorer i, exempelvis, vindkraftverk.
Konsortiet, och forskningsprojektet, har döpts till Remanence och sammanför europeiska magnettillverkare, återvinningsföretag, forskningsinstitut och akademi för att samla ledande experter inom hela värdekedjan – avkänning, demontering, återvinningstekniker och materialbearbetning. Acreo, bidrar med kompetens inom magnetiska sensorsystem.
Tanken är att neodym ska återvinnas ur neodym-magneterna som i sin tur extraheras från kasserad elektronisk och elektrisk utrustning. För att lyckas med det måste avancerade sensorer och mekaniska sorterings- och separationsmetoder utvecklas. Målet är att återskapa neodym i en form som lätt kan återföras till befintlig magnetproduktion, med minsta möjliga energiförbrukning och till låga produktionskostnader samt med bibehållna magnetiska egenskaper hos de producerade neodymmagneterna.
Förutom Acreo Swedish ICT deltar C-Tech Innovation Ltd, The University of Birmingham, Stena Technoworld AB, Leitat Technological Centre, OptiSort AB, Chalmers Industriteknik, Magneti Ljubljana och Kolektor magnet Technology GmbH i konsortiet.
Remanence finansieras av FP7, det sjunde europeiska ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, och förväntas löpa till mitten av 2016.

 

Comments are closed.