Återanvändning av IT i Finland

Inrego lanserar nu en webshop i Finland för försäljning av begagnade IT-produkter och tjänster kring återanvändning av IT-utrustning.

– Det är första steget i vår nordiska expansion, säger Mattias Aronsson, VD för Inrego Norden.
Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter och arbetar med partners i över 90 länder. Nu är målet att etablera verksamheten i de nordiska länderna. Finland är först ut.
– Vi har arbetat med IT-återanvändning i nästan 25 år och kan konstatera att efterfrågan på rekonditionerade produkter och tjänster kring återanvändning växer snabbt. Nu rullar vi ut vårt koncept i fler länder och det känns väldigt spännande att börja med Finland som har kommit långt i omställningen mot en cirkulär ekonomi, säger Mattias Aronsson.

Comments are closed.