Åskskyddspaket

Elrond introducerar ett nytt program av färdiga åskskyddspaket (Åskpaket Sol) för solcellsinstallationer. De installeras på DC-sidan och är till för att skydda växelriktarna från främst åsknedslag.

Paketen är kompletta med kapsling, överspänningsskydd (mellanskydd), MC4 anslutningar och kablage mellan skydd och MC4 kontakterna. Kablarna är dubbelisolerade för 1,5 kV och avsedda för spänning upp till 1100 VDC.
Överspänningsskydden är av Elronds nya serie som uppfyller alla gällande standarder bl a SS-EN 505039.
Anläggningarna finns i versioner med plastkapsling (självslocknande) eller metallkapsling för t ex säker gård-installationer.

Comments are closed.