Ascatron svenskt foundry för kiselkarbid

Sverige har fått ett foundry för komponenter i kiselkarbid. Forskningsinstitutet Acreo har avknoppat företaget Ascatron, som kommer att tillverka energieffektiva halvledare i kiselkarbid, SiC. Kundbasen är primärt tillverkare av effektkretsar och moduler för industrin.

– Jag tror benhårt på att vi kan tillverka halvledare i Sverige, om det är fråga om specialprocesser och om det handlar om komponenter som är avgörande för systemidustrin, säger Mårten Armgarth, vd för Acreo.
Utvecklingen av komponenter i kiselkarbid pågått under lång tid eftersom många svåra problem har krävt sin lösning. Acreo började detta utvecklingsspår under början av 90-talet och har sedan dess byggt upp en världsunik kunskapsbas.
– Det är nu rätt tid för att bygga upp en produktionskapacitet för SiC-kretsar, säger Mårten Armgarth. Vi har märkt ett påtagligt ökat intresse från marknaden med ett signifikant ökat behov av vår epitaxi och vi har kört våra två forskningsreaktorer på maxkapacitet under de senaste två åren. Bland annat har vi en lång historia från två japanska grupper.
Undersökningsföretag inom halvledarområdet har prognostiserat en ökad marknad för SiC-halvledare.
Att kommersialisera processtekniken för kiselkarbid ligger i Acreos bärande idé: att överföra forskningsresultat till industrin.
– När tekniken är tillräckligt mogen och när marknadsbehoven identifierats är vår strategi att se på möjligheterna att starta ett nytt företag.
Ascatron är det första oberoende renodlade SiC-”foundry” som kan erbjuda en komplett tillverkningstjänst, från epitaxi till skurna wafers.
– Med vår kunskap om att kunna tillverka olika typer av SiC-kretsar kan Ascatron optimera fabrikationsprocessen till kundens konstruktion och specifikationer, säger Adolf Schöner, som leder SiC-gruppen inom Acreo och som även är delägare i Ascatron.
– Vi kommer att fokusera på snabb leverans av små serier för verifiering på marknaden, med en uppföljning av upprampade produktionsvolymer i enlighet med kundens behov.
Ascatron börjar redan nu i september att skala upp den SiC-tillverkning som utvecklats av Acreo.
Till en början kommer Astracon att använda den etablerade processlina på 4 tums wafers som är förlagd till Elektrumlaboratoriet i Kista. Men i förlängningen har Ascotron planer på att bygga en storskalig produktionsenhet för att kunna producera upp till 50 000 6 tums SiC-wafers per år.
– Jag skulle gärna se att Astracon gör samma resa som Silex, som ju växte ur Elektrumlaboratoriet för att sätta upp en egen produktionsanläggning i Järfälla, säger Mårten Armgarth.
För att öka den takt med vilken effektelektronik implementeras kommer Acreo att öppna ett SiC Power Center. Det är en plattform av applikationsorienterade F&U-aktiviteter, i samarbete med industri, forskningsinstitut och universitet.

 

Comments are closed.