Arrow till Siemens MindSphere Partner Program

Arrow Electronics har anslutit sig till MindSphere Partner Program, Siemens program för industriella IoT-lösningar och teknikleverantörer.

MindSphere är det molnbaserade, öppna IoT-operativsystemet från Siemens som sammanbinder produkter, fabriksanläggningar, system och maskiner och som gör det möjligt för företag att med avancerad analys utnyttja den mängd data som genereras av IoT. Som en MindSphere Platinum-partner har Arrow ett flertal tekniker som utbildats av Siemens genom MindSpheres tekniska läroplan och en mängd olika MindSphere-applikationer under utveckling. Arrow har också ett gemensamt avtal om marknadsföring för att hjälpa kunder att uppnå betydande affärsvärde genom IoT-teknik i allmänhet och MindSphere i synnerhet.
Som medlem i Siemens MindSphere Partner Program kan Arrow erbjuda marknadsfärdiga lösningar, bland annat Retrofit, vilket gör det möjligt för företag att integrera äldre industriell utrustning med den nya smarta staden och spåra samtliga tillgångar. Dessa lösningar, tillsammans med analystjänster, hjälper till att minska hindren med att starta nya projekt.
– Med detta arrangemang med Siemens kan vi erbjuda ledande industriella IoT-lösningar till våra kunder så att dessa kan lösa sina utmaningar med den digitala omvandlingen i sina tillverkningsföretag, säger Aiden Mitchell, vice VD för IoT Global Solutions hos Arrow Electronics. Arrow är väl positionerat för att initiera och hantera alla stadier av industriella IoT-projekt, inklusive hårdvara, mjukvara och teknik – såväl som affärstjänster.

Comments are closed.