Årets kiselkarbidkonferens i tre dagar

Den 25 till 27 maj äger konferensen ISiCPEAW rum, denna gång på Skogshem & Wijk på Lidingö. Konferensen är en internationell träffpunkt för forskare och experter inom industrin med intresse för halvledarkomponenter i kiselkarbid, SiC.

Söndagen den 25 maj är en ”tutorial day” som hålls hos Swerea Kimab på Isafjordsgatan 28 i Kista. Den följs av två dagars ”workshop” som i år hålls på Skoghem & Wijk på Lidingö.
Årets program handlar i stor utsträckning om SiC-moduler för fordon, kraftlösningar,  växelriktare (inverter),  energibesparande ”gröna” lösningar, nya komponenter från industrin och från forskarvärlden,  högspänningskomponenter samt komponenter för hög effekt. Yole bidrar med att ge en översikt för SiC-marknaden.
I år arrangeras konferensen av Swerea/Kimab, tillsammans med Swedish ICT/Acreo, KTH, Yole Devèlopement, Enterprise europe network, EPE och netFISIC.
Det fullständiga programmet återfinns på http://www.bwz.se/swerea/b.aspx?l=e5eeb958-7419-4e51-8d22-9926756eb4c6&r=35111&rcrc=FCCD44C5
Anmäl dig och läs mer på https://www.elinor.se/index.php/SiC-star-infor-sitt-genombrott.html
Se även Elektronik i Nordens reportage från tidigare konferenser på:
https://www.elinor.se/index.php/996-procents-verkningsgrad-med-SiC.html

https://www.elinor.se/index.php/GaN-och-SiC-utmanar-Super-Junction-MOSFET.html

https://www.elinor.se/index.php/Kompaktare-omvandlare-med-GaN.html

https://www.elinor.se/index.php/SiC-for-MOSFET-JFET-eller-bipolar-transistor.html

https://www.elinor.se/index.php/SiC-industrin-vinner-mark.html

https://www.elinor.se/index.php/IC-for-600-grader.html

https://www.elinor.se/index.php/SiC-inleder-nya-era-for-fordonselektroniken.html

https://www.elinor.se/index.php/Kiselkarbid-ger-en-framtid-for-kraftelektroniken.html

https://www.elinor.se/index.php/SiC-star-infor-sitt-genombrott.html

 

Comments are closed.