Årets beviljade Industridoktorandprojekt

Årets industridoktorandprojekt beviljade av SSF handlar bland annat om att minska flygplans utsläpp med nya vingkonstruktioner, att utveckla detektorer som kan övervaka atmosfären från rymden och att studera antikroppars påverkan på tumörceller i immunterapi.

2022 års projekt är:
Mattias Borg, Neuromorf beräkning i memristorförbättrade analoga kretsar, Ericsson AB och Lunds universitet

Volodymyr Bushlya, Digital Twin för designad prestanda för belagda skärverktyg, Seco Tools AB och Lunds universitet

Eduardo Gracia, Elektrokatalys för vattenelektrolys i industrin , Permascand AB och Umeå universitet

Jan Grahn, Lågbrusiga 183 GHz förstärkare för meteorologi & astronomi, Low Noise Factory AB och Chalmers tekniska högskola

Heiko Herwald, Beta-Antitrombin som mål för läkemedels-utveckling, Octapharma AB och Lunds universitet

Patric Jensfelt, DeltaMap – Livslångt och automatiskt underhåll av HD-kartor, Scania CV AB och KTH

Malin Lindstedt. Bispecifika antikroppar och effekter på tumörers mikromiljö. Alligator Bioscience AB och Lunds universitet

Rob Maaskant, Nästa generations fasstyrda antenner för SATCOM, Satcube AB och Chalmers tekniska högskola

Tobias Oechtering, Datadriven kalibrering av gassensorer. Senseair och KTH

Per Persson, Starkare, mindre, grönare µLEDs, Polar Light Technologies AB och Linköpings universitet

Fredrik Westerlund , Enkelmolekylanalys av RNA-baserade terapier, AstraZeneca och Chalmers tekniska högskola

Malin Åkermo. Effektivare flyg med innovativ kontroll och smart struktur, Saab AB och KTH

Programmet har lysts ut årligen sedan 2014 med en budget om 30 Mkr, motsvarande 12 doktorander per år. Det finns idag ca 90 doktorander och disputerade ute i systemet.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildning av doktorander inom områden som är strategiskt relevanta och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Projekten startar under våren 2023.

Comments are closed.