Android erövrar industrin

Användargränssnittet från mobilvärldens Android-appar används i allt högre grad i industriella sammanhang. Det är något som Prevas tagit fasta på.

Tiden då industriella maskiner och apparater styrdes via diodtavlor och stora fysiska knappar är snart förbi. I dag är många apparater så komplexa att det inte längre är ändamålsenligt att styra dem från fysiska kontrollpaneler. Forna tiders statiska lösningar är inte heller anpassade till de ökande kraven på snabb förnyelse som också finns inom industrin. Därför går utvecklingen i snabb takt mot flexibla gränssnitt som bygger på pekskärmar och programbaserade menyer. Där operatören enkelt och överskådligt får statusinformation och valmöjligheter i ett lättillgängligt format, och där det är lätt att lägga till och uppdatera nya funktioner via programvaran.
Android är en lösning som ger den önskade flexibiliteten och samtidigt har det välbekanta grafiska utseendet från mobilvärldens appar.
– Inom industrin nöjer man sig inte längre med forna tiders tunga, statiska styrlösningar utan man efterfrågar nu i allt högre grad styrlösningar med samma flexibilitet och finess som man har i sin mobil, säger Søren W. Mathiasen på Prevas.
Ett bra exempel är styrsystemet till den industriella ugn som Prevas har utvecklat och nu löpande underhåller för danska företaget Hounö. En modern industriell ugn ska klara mycket mer än att bara värma livsmedel. Den ska kunna hantera förprogrammerade processer (”recept”), uppdateras med nya recept, rengöra sig själv osv. Slutligen ställs det även säkerhetskrav på loggning av alla händelser i ugnen, så att det går att dokumentera att livsmedlen hanterats i enlighet med gällande föreskrifter.
– Om man enbart tar hänsyn till ugnens komplexitet och behov av löpande uppdateringar är ett programbaserat, grafiskt användargränssnitt perfekt som val. Men eftersom ugnen också används av oerfarna operatörer, exempelvis vid bake-off-hantering på bensinstationer, var det viktigt att skapa en lösning som var lika användarvänlig som en mobiltelefon. Här var Android det självklara designvalet, eftersom det både ger möjlighet till en grafisk ”look and feel” som överensstämmer med operatörens erfarenhet från mobilvärlden och erbjuder en genväg som gör att man snabbt kan skapa ett synnerligen helgjutet användargränssnitt. Många av komponenterna, exempelvis rullknappar, är fritt tillgängliga.
Först nu börjar trenden att använda Android inom industrin att ta fart. Att det har dröjt lite kan bero på en generell försiktighet i kombination med en allmän rädsla att använda open-source-lösningar i produktionskritiska miljöer. Men det är en obefogad rädsla, menar Søren W. Mathiasen:
– Open-source-lösningar är minst lika säkra som en specialutvecklad, dedikerad lösning. Vanligvis är open-source-lösningar bättre testade av många fler användare och i vitt skilda sammanhang.

Comments are closed.