Agilentprodukter via fler kanaler

Agilent och deras återförsäljare Altaria Solutions har förnyat och utökat sitt samarbete vilket innebär att Altaria Solutions nu får möjlighet att verka som återförsäljare av större delen av Agilents sortiment. För att bredda sin försäljning har Agilent en tid utnyttjat Altaria som distributör av vissa instrument. Ett nytt avtal innebär att Altaria nu får möjlighet att i Sverige verka som återförsäljare av praktiskt taget hela Agilents sortiment av mätinstrument. Agilent kan därmed koncentrera sig på sina nyckelkunder medan Altaria tar hand om andra kunder.
– Nu får vi större möjlighet att sälja instrument. Tidigare koncentrerade vi oss på instrument för installation och drift. Nu är vi på väg mot lab-, forsknings- och avionikområdena, säger Peter Olofsson.
Han verkar från kontoret i Helsingborg. Huvudkontoret för Altaria ligger i Stockholm. Uppdelningen är gjord för att ge en geografisk spridning av verksamheten.
I Sverige har Altaria fyra säljare. Ett systerföretag i Polen har 5 anställda. Det finns också en polsk serviceorganisation där 20 personer arbetar.
Altariabolagen, med totalt 20 anställda, har sedan 2005 startats och byggts upp av Harald Kruger, som också är majoritetsägare.
– Vi arbetar tätt ihop med de polska verksamheterna för att uppnå synergieffekter som exempelvis delad tillgång till demoutrustning, säger Peter Olofsson.

Comments are closed.