Agenda för smartare elektroniksystem

Hela den svenska exportindustrin är beroende av elektronik för en effektiv, lönsam och hållbar produktion. Näringslivets framgång och utveckling tjänar därför på en sammanhållen innovationsagenda för smartare elektroniksystem. Ett arbete som nu påbörjas, meddelar forskningsinstitutet Acreo.

 

Svenska elektroniska komponenter och system är såväl betydande exportvaror (13,6 %) som möjliggörare av hållbar industriell tillväxt och samhällig utveckling på många sätt. Energi- och processeffektivisering, trådlös kommunikation, avancerade mätinstrument och smartare förpackningar är bara några exempel. I våras begärde Vinnova in förslag till strategiska innovationsagendor och beviljade planeringsbidrag för sju projekt inom elektronikområdet som omfattade allt från elektronik och fotonik till mikromekanik. Villkoret var dock att de samordnas till en enda övergripande agenda. Så kommer nu att ske och forskningsinstitutet Acreo koordinerar arbetet.

– Vi fick in många intressanta, överlappande, agendaförslag inom elektronikområdet. Vårt mål med denna utlysning var att skapa nationell samsyn mellan F&U-aktörer och vi uppmuntrar därför dialog framför konkurrens, säger Marie Wall, chef för programmet på Vinnova.

Projektet avser kartlägga status för svensk forskning och industri inom elektronikområdet av idag för att kunna ta fram en strategi för hur elektronikområdet – på kort och lång sikt – ska utvecklas och stimuleras för att nå målet att skapa en livskraftig, expanderande och lönsam elektronikindustri i Sverige. Sveriges roll globalt, speciellt i Europa, kommer att belysas. En viktig del i analysen är att identifiera värdekedjor, både tekniska och affärsmässiga, samt eventuella flaskhalsar.

Hela elektronik-Sverige uppges komma att kunna bidra till agendan med sina olika perspektiv, kompetenser och resurser, bland annat via öppna workshops. Ett mycket viktigt mål med agenda-arbetet är också att synliggöra elektronikens betydelse för Sverige och visa hur den bidrar till att stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv och en hållbar tillväxt- och livsmiljö.

De beviljade projekt som kommer att samordnas är:

  • ”Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem”, Katrin Persson, Acreo
  • ”Elektronikhårdvara i Sverige”, Jan Andersson, Acreo
  • ”Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin”, Lena Norder, Branschorganisationen Svensk Elektronik
  • ”Kraftelektronik – från milliwatt till gigawatt”, Staffan Norrga, KTH
  • ”Millimeter-wave and terahertz systems”, Herbert Zirath, CTH
  • “Antennsystem”, Per-Simon Kildal, CTH
  • ”Fotonik – En möjliggörande teknologi för Sverige”, Pierre-Yves Fonjallaz, Föreningen PhotonicSweden

Ansvarig projektkoordinator är Leif Ljungqvist vid Acreo och målet är att ha agendan klar under våren 2013, enligt ett pressmeddelande från Acreo.

Comments are closed.