ÅF-seminarium om radio- och mätteknik

ÅF Division Technology, affärsområde Systems Management, anordnar den 21 april ett heldagsseminarium i radio och mätteknik.

Program inleds av Jimmy Estenberg och Torsten Augustsson från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De presenterar de mobila mätningar av radiofrekventa fält som har gjorts runt om i Sverige i syfte att uppskatta allmänhetens exponering. Metoden för insamling av mätvärden är unik och nyskapande. Kvalitetssäkringen av resultaten har krävt en ingående analys av systemets kalibrering och mätnoggrannhet.
Därefter kommer professor Claes Beckman, föreståndare och grundare av forskningscentret wireless@KTH, att berätta om den senaste utvecklingen mot 5G och vilka nya spännande möjligheter som den trådlösa tekniken kommer att ge upphov till år 2020.
Dag Stranneby, professor vid Örebro Universitet, tar upp ämnet passiv intermodulation. Det är ett nygammalt radioproblem där olinjära signalvägar i passiva komponenter som exempelvis kablar och kontakter orsakar distorsion. Detta skapar intermodulations- och övertonsprodukter. En rostig bult skapa intermodulation och ge ett påtagligt inkomstbortfall för mobiloperatören.
Under eftermiddag beskriver Pontus Segerberg och Anders Sundberg från Rohde & Schwarz hur man fånga verkligheten genom att spela in, lagra och spela upp IQ-data. De ger en presentation och demonstration av en IQ Recorder box tillsammans med SA/SG-lösning.
Från Keysight kommer Jan Sjögren, produktspecialist på signalgenerering och signalanalys. Han presenterar och diskuterar traditionella och moderna signalanalystekniker i syfte att mäta spurioser och EMI och dess respektive fördelar och avvägningar.
Gabor Mezöfi, Senior Application Engineer vid Anritsu, berättar om störningsletning i trådlösa nätverk, användbara verktyg och metoder för störningsletning och andra tekniker som kan vara till hjälp för att lösa problemen.
Anmälan och program finns här .

Comments are closed.