Addtech förvärvar Staubo Elektro Maskin AS

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Staubo Elektro Maskin AS.

Staubo Elektro Maskin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller helhetslösningar inom batteri- och strömförsörjning, elmotorer samt signalsystem. Bolaget har en stark position på den norska marknaden inom sina kund- och produktsegment. Staubo, som har 15 anställda och omsätter cirka 65 MNOK, kommer att ingå i affärsenheten Energy Storage.
Affärsområdet Addtech Energy omsätter cirka 1,4 miljarder kronor och har cirka 450 anställda. Tillträde beräknas ske i början av juli 2012 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Comments are closed.