Acreo och Imego går samman

Forskningsinstituten Imego och Acreo slås samman för att tillvarata och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet.

Swedish ICTs styrelse har föreslagit en sammanslagning av sina två verksamheter Imego och Acreo för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara på och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet. Igår togs beslutet av Acreos styrelse att sammanslagningen genomförs per den 1 april i år.

– Tillsammans blir vi stora på sensorer och sensorsystem och vi får ett brett erbjudande. Forskningsinstitutets roll är att föra ut forskningsresultat till nytta för industrin. Imego har idag en position som ligger nära företagens utvecklingsavdelningar med bland annat kommersiella licenser för sina utvecklingsverktyg och Acreo har en stark förankring inom industrin och forskningen och i sin relation till akademin. Tillsammans blir de än starkare i sin roll som forskningsinstitut, säger Hans Hentzell styrelseordförande i Imego och vd på Swedish ICT (Imegos och Acreos ägare).

Behovet av sensorer, sensorsystemkunnande och kvalificerade integrationstjänster är ständigt ökande. I det kommande EUs ramprogrammet (FP8) kommer innovation och nyttogörande att betonas ännu starkare, för att slå vakt om europeisk konkurrenskraft.

– Verksamhetens största tillgång är en tvärdisciplinär mix av forskare och teknisk personal med moderna och ändamålsenliga labb, vilket utgör en unik resurs i Sverige för utveckling av sensorer och sensorsystem. Med en sammanslagning kommer forskningen och erbjudandet till näringslivet att kunna utvecklas och stärkas baserat på en heltäckande och än mer samverkande kompetens inom sensorteknologi, säger Mårten Armgarth vd för Acreo.

Acreo har idag en sensorverksamhet som består av forskning och utveckling av sensorer baserat på micro- och nanoteknologi, fiberoptik och tryckt elektronik. Man uppges ha en stark kompetens inom utveckling av komponenter, moduler, integrerade system och sensornätverk. Genom åren har Imego byggt upp en stark forskning och ett applikationskunnande inom MEMS-baserade tröghetssensorer, biosensorer, elektromagnetiska sensorer och integrerade system inkluderande trådlösa nätverk. Imego erbjuder även en effektiv och snabb prototypframtagning av sensorer, sensorsystem och sensorapplikationer. Tillsammans får verksamheterna en stor bredd som står sig starkt i den internationella konkurrensen, enligt Imego.

– Tyvärr så tvingas vi att titta över personalstyrkan i samband med sammanslagningen då Imegos största kund Sensonor, som står för en tredjedel av intäkterna hos Imego, gick i konkurs den 17 februari. Sensonor tillverkar det precisionsgyro som utvecklats vid Imego och som idag säljer bra. Vår förhoppning är att Sensonor kommer tillbaka, säger Mårten Armgarth, vd för Acreo.

– Vi kommer nu att stå väl rustade inför framtiden och det ökade behovet av sensorer, men naturligtvis är det en mycket svår tid för hela personalen som under många år byggt upp verksamheten vid Imego och speciellt för dem som nu blivit drabbade av varsel, säger Hans Henzell vd Swedish ICT, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.