Acreo får tips via molnet

Hur skall man bäst utnyttja den bioplattform som Acreo Swedish ICT i samarbete med Linköpings universitet har utvecklat? Genom molntjänsten WIDE, från Idea2Innovation, bjuder man nu in allmänheten att komma med nya idéer på användningsområden.
Printed Electronics Arena, PEA, är ett samverkansprojekt mellan Acreo Swedish ICT, Linköpings universitet och Norrköping Science Park för att utveckla tryckt elektronik. Ett nystartat projekt, PEA Open, syftar till en början på att hitta lösningar för den biosensorplattform som institutet tagit fram.


Läs mer..

Läs temaartiklarna om mätteknik

Ladda ner instrumentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.