ABB satsar på Millenniumpriset

ABB lanserar ett nytt samarbete med Millenniumpriset för teknologi (Millenium Technology Prize), ett globalt teknikpris, för att lyfta fram den viktiga roll som vetenskap, innovation och teknologi har för samhällets och miljöns välbefinnande och hållbarhet.


Fotograf: Millennium Technology Prize

Sedan 2004 har Millenniumpriset för teknologi tilldelats för banbrytande tekniska innovationer som gynnar miljontals människor runt om i världen. Prissumman ligger på 1 miljon euro – ett av de största priserna av sin typ i världen – och delas ut vartannat år av Teknikakademien i Finland, en fristående stiftelse.

2020 års pris delas ut den 18 maj 2021 och kan följas online på https://millenniuminnovationforum.fi/en. Tidigare pristagare innefattar sir Timothy John Berners-Lee, en engelsk dataspecialist som är mest känd som uppfinnaren av World Wide Web, Japans Shuji Nakamura för blå och vita lysdioder samt schweizaren Michael Grätzel för Grätzelsolceller (färgkänsliga solceller).

– ABB har samma inriktning som Millenniumpriset för teknologi. Vi vill båda tänja gränserna för tekniken och delar tron att vi med vetenskap, innovation och teknologi kan ta oss an de problem som ligger framför oss och skapa en mer välmående och hållbar framtid”, säger Björn Rosengren, vd på ABB.

”Vi är mycket stolta över samarbetet med ABB och tillsammans kan vi bygga upp en medvetenhet om banbrytande innovationer och innovatörer som främjar hållbar teknik, säger Markku Ellilä, vd på Teknikakademien i Finland.

Som en del av satsningen på innovationer investerar ABB betydande belopp i forskning och utveckling och 2020 ökade företaget sin budget för FoU och digital verksamhet till 4,8 procent av koncernens intäkter, motsvarande cirka 1,3 miljarder dollar. Företaget har cirka 7 000 forskare anställda globalt, varav över 60 procent är inriktade på programvaruutveckling och digitalisering.

Företaget fortsätter också att samarbeta med över 100 ledande universitet runt om i världen. Bland dem arbetar ABB med Carnegie Mellon och Stanford University i USA, University of British Columbia i Kanada, Imperial College i Storbritannien, Institute of Technology i Indien, Tsing Hua University i Kina, KTH i Sverige samt ETH Zürich i Schweiz.

Comments are closed.