ABB och Chalmers fördjupar samarbetet genom avtal

ABB Sverige och Chalmers har skrivit under ett långsiktigt samarbetsavtal som ytterligare skall öka chalmersstudenternas möjligheter till anställning, öka ABB:s rekryteringsbas och bli en plattform för nya gemensamma forskningsprojekt.


Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och Karin Markides, rektor för Chalmers, har undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal (foto: Peter Widing)

Bakgrunden till samarbetsavtalet är att Chalmers och ABB ser allt fler gemensamma intressen. Chalmers arbetar sedan lång tid med att utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden och dess förändrade konkurrensvillkor, och ABB vill säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens och förmåga för framtiden. Därför omfattar avtalet bland annat att:
chalmersstudenter kommer varje år att erbjudas 20 examensarbeten på ABB
chalmersstudenter kommer varje år att erbjudas 40 sommarpraktikplatser på ABB
– Strategiska samarbeten med näringslivet, där långsiktiga mål kombineras med konkreta insatser, är en av grundstenarna i Chalmers utbildning och forskning, säger Karin Markides, rektor och vd för Chalmers. Det är ett sätt för Chalmers att bidra till industriell och ekonomisk utveckling. Dessa samarbeten ger våra studenter, doktorander och forskare de bästa tänkbara förutsättningarna att få inspiration samt att leverera bra lösningar och ny konkurrenskraft.
– Vi på ABB är mycket stolta över att vi stärker samarbetet med Chalmers tekniska högskola, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Chalmers delar vår vision om att aktivt medverka till ett hållbart samhälle samt gör stora satsningar inom innovationsområdet. Samarbetet innebär också att vi hjälps åt att skapa högskoleutbildningar som är bra både för studenterna och näringslivet.
ABB och Chalmers samarbetar redan inom en rad olika forskningsområden, men det handlar oftast om enskilda projekt och insatser. Genom att ingå ett långsiktigt samarbetsavtal, på högsta nivå, skapas en plattform där alla satsningarna koordineras och ges mervärden för båda parter. Det gör även insatserna tydligare, förenklar uppföljning och kan komma att skapa fler forskningsprojekt.

Comments are closed.