ABB nominerar Saven Hitech

Embedded-och industridatorleverantören Saven Hitech är nominerad till ”best support supplier” av ABB. ABBs motivering till nomineringen lyder:
”Saven Hitech har under många års samarbete stött ABBs projekt och visat en mycket hög nivå av problemlösning. Man har genom sin bästa expertis förebyggt och snabbt löst problem. Saven Hitech har genom ett nära samarbete med ABBs projektledare och teknikavdelning skapat tekniskt ledande och konkurrenskraftiga lösningar”.
Saven Hiterchs vvd, Jörgen Carlsson, kommenterar detta:
– Vi är mycket stolta över nomineringen från en av Europas starkaste industrikoncerner. Nomineringen är starkt sammankopplad med Saven Hitechs intention att leverera över kundens förväntan i långvariga och tekniskt krävande projekt. Nomineringen är ett bevis på företagets uthållighet och tekniska förmåga.
Saven Hitech grundades 1996 och är idag en renodlad leverantör av industridatorer och embedded-lösningar där såväl hård- som mjukvara samt mekanik ingår.

Comments are closed.